mei 29, 2024

saskia brent

Lees meer over lifestyle

duurzame luiers

Wat maakt duurzame luiers duurzaam?

Dit artikel gaat over wat duurzame luiers duurzaam maakt. Maar eerst kijken wat breder naar wat iets duurzaam maakt.

Wat houdt duurzaam in?

In feite is er geen absolute maat voor duurzaamheid. We noemen iets duurzaam als er veel zorg wordt besteed aan de gevolgen voor het milieu. Als we het over een woning hebben, dan gaat het meestal over het energieverbruik en de manier waarop die verwarmd wordt. Bij producten die we in de supermarkt kopen, wordt duurzaamheid doorgaans gekoppeld aan het afval ervan. Is dat afbreek- of recyclebaar? Dat is een wat beperkte zienswijze. We zouden ook moeten kijken naar waar, hoe en waarvan die worden gemaakt. Hoe worden die verpakt en bewaard? Wat is de belasting van het milieu van dat alles? Van een landbouwproduct zouden we ons onder meer moeten afvragen of er chemische bestrijdingsmiddelen bij de teelt worden gebruikt. We beperken ons in dit artikel tot de duurzaamheid van luiers.

duurzame luiers

Duurzaamheid van luiers

Wat zijn duurzame luiers? Bij de duurzaamheid van luiers wordt in de praktijk gekeken naar de milieueffecten van aan de ene kant het afval en aan de andere kant het wassen van luiers. Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven, zou je naar meerdere aspecten kunnen kijken.

Het afval

Wegwerpluiers leveren veel afval op. Als een baby vijf keer per dag wordt verschoond, dan betekent dat dat er zo’n honderdenvijftig luiers maandelijks in de vuilnis terechtkomen. Nu moet worden gezegd, dat voor wegwerpluiers geldt dat door de toepassing van andere materialen, die wel wat duurzamer worden.

Het wassen

Wasbare luiers gaan lang mee en produceren in die tijd geen afval. Het wassen van luiers heeft natuurlijk een effect op het milieu. De wasmachine moet draaien, er wordt waspoeder gebruikt en afvalwater komt in het riool. Wasmachines worden echter steeds zuiniger door een lagere wastemperatuur en/of een kortere wastijd.

Conclusie

De organisatie Milieu Centraal heeft, met meeweging van diverse factoren, geconcludeerd dat wasbare luiers duurzamer zijn dan wegwerpluiers.